Internacia petletero
[sans-papiers]

français  / english  / espagnol / deutsch / italiano  / wolof / soninké  / esperanto

ALVOKO de luktantaj SENDOKUMENTULOJ


Nacia Kunordigo
22, rue Pajol, 75018 Paris
faks (331) 46 07 16 19
E-mail: pajol@bok.net
http://bok.net/pajol/

21-an de Januaro 1997

Tricent afrikanoj ekluktis de pli ol dek monatoj por ricevi rajton resti kaj labori en Francio. En Awgusto 1996, ilin brutale forjxetis la polico el pregxejo ST-Bernardo, kiun ili okupis. Geviroj plurfoje mangxostrikis. Unu dawris pli ol 50 tagojn! Semajnon post semajno plu dawras forpeloj rompe al plej elementaj rajtoj. Ampleksigxo al miloj da "sendokumentuloj" el pli ol 40 naciecoj enluktigxantaj, sub impulso de regiona "Parizia" kunordigo, kiu tre rapide decidis kunligi cxiujn franciajn kolektivojn en nacia kunordigo celanta kunordigi la agadojn de tiu lukto, ampleksigi gxin per naciskaligo, kiu ebligos finveni al ondo de regulado.

La lukto de la "sendokumentuloj starigis vastan subtenon flanke de sindikatoj, maldekstraj organizoj, asocioj, demokratoj kaj artistoj. Tiu lukto igxis centra demando en tiu lando. La "sendokumentuloj" nun bezonas internacian solidaron, unuigxon kun similaj luktoj starigataj de enmigrantoj en Britio, Hispanio, Germanio, Usono... Ili bezonas subtenon el organizoj, grupoj kiuj identigxas kun ilia lukto por libereco.

Tuj ni proponas al vi sendi al la francaj registaro kaj respublikprezidanto tian protestleteron. Tiu letero povos esti subskribita de homoj, organizoj, asocioj, sindikatoj...

Leterprojekto:

Ni eksciis pri la sorto rezervata al "sendokumentuloj" de via registaro. Malgraw malsatstrikoj endangxerigantaj ilian vivon, protestoj, cxiuspecaj solidaraj manifestacioj, via registaro rifuzas rajtigi ilin vivi kaj labori en Francio. Ni admiras la kuragxon kaj firmecon de tiuj homoj, kiuj spite malliberon, hontindajn forpelojn, subpremon kaj turmentadon, plu luktas por digno kaj libereco. Ili luktas ankaw por nia libereco. Ni subtenas iliajn depostulojn kaj faros nian eblon por plifortigi solidaron kun ili en nia lando.

Kun ili, ni postulas:

  • reguladon de cxiuj "sendokumentuloj"
  • liberigxon de la malliberuloj
  • cxeson de forpeloj
  • revenon de forpelitoj
  • abolon de la tuta kontrawenmigranta legxaro

subskribo

Rezolucioj, protesttekstoj sendotaj al:

M. le Premier Ministre
58, rue de Varenne, 75007 Paris
fax:++ (331) 45 44 15 72

M. le President de la Republique
55, rue du fbg. St. Honore, 75008 Paris
fax: ++ (331) 47 42 24 65

Bonvolu sendi kopion de via letero al:
Coordination Nationale des 'Sans-Papiers'
22, rue Pajol, 75018 Paris, France
fax ++ (331) 46 07 16 19
E-mail: pajol@bok.net

Por pli koni la lukton de "sendokumentuloj", vizitu ilian retejon france, angle, germane, hispane, itale, wolofe, soninke, Esperante:
http://bok.net/pajol/