[zpajol]


Sender: zpajol@london.monde-diplomatique.fr
Reply-To: jborovi <jb@hol.fr>
Mime-Version: 1.0
Precedence: Bulk
Date: Sun, 2 Feb 1997 10:08:33 +0100 (MET)
From: jborovi <jb@hol.fr>
To: Multiple recipients of <zpajol@london.monde-diplomatique.fr>
Subject: [ZPAJOL] nouveau ! Solidarite des esperentistes

J'ai recu la traduction en Esperento de : esperant@worldnet.fr (CHARLOT
Vincent)de l'Appel de le Coordination. Il faut la rajouter à vos diffusion.
Suivez le bon exemple une traduction en espagnol, en allemand et en italien
seraient les bienvenus !!!!

ALVOKO de luktantaj SENDOKUMENTULOJ-Nacia Kunordigo
22, rue Pajol, 75018 Paris
faks (331) 46 07 16 19
E-mail : pajol@bok.net
http://bok.net/pajol/

21-an de Januaro 1997

Tricent afrikanoj ekluktis de pli ol dek monatoj por ricevi rajton resti
kaj labori en Francio. En Awgusto 1996, ilin brutale forjxetis la polico el
pregxejo ST-Bernardo, kiun ili okupis. Geviroj plurfoje mangxostrikis. Unu
dawris pli ol 50 tagojn! Semajnon post semajno plu dawras forpeloj rompe al
plej elementaj rajtoj. Ampleksigxo al miloj da "sendokumentuloj" el pli ol
40 naciecoj enluktigxantaj, sub impulso de regiona "Parizia" kunordigo, kiu
tre rapide decidis kunligi cxiujn franciajn kolektivojn en nacia kunordigo
celanta kunordigi la agadojn de tiu lukto, ampleksigi gxin per naciskaligo,
kiu ebligos finveni al ondo de regulado.

La lukto de la "sendokumentuloj starigis vastan subtenon flanke de
sindikatoj, maldekstraj organizoj, asocioj, demokratoj kaj artistoj. Tiu
lukto igxis centra demando en tiu lando. La "sendokumentuloj" nun bezonas
internacian solidaron, unuigxon kun similaj luktoj starigataj de
enmigrantoj en Britio, Hispanio, Germanio, Usono... Ili bezonas subtenon el
organizoj, grupoj kiuj identigxas kun ilia lukto por libereco.

Tuj ni proponas al vi sendi al la francaj registaro kaj respublikprezidanto
tian protestleteron. Tiu letero povos esti subskribita de homoj, organizoj,
asocioj, sindikatoj...

Leterprojekto
"Ni eksciis pri la sorto rezervata al "sendokumentuloj" de via registaro.
Malgraw malsatstrikoj endangxerigantaj ilian vivon, protestoj, cxiuspecaj
solidaraj manifestacioj, via registaro rifuzas rajtigi ilin vivi kaj labori
en Francio.
Ni admiras la kuragxon kaj firmecon de tiuj homoj, kiuj spite malliberon,
hontindajn forpelojn, subpremon kaj turmentadon, plu luktas por digno kaj
libereco. Ili luktas ankaw por nia libereco.
Ni subtenas iliajn depostulojn kaj faros nian eblon por plifortigi
solidaron kun ili en nia lando.

Kun ili, ni postulas
- reguladon de cxiuj "sendokumentuloj"
- liberigxon de la malliberuloj
- cxeson de forpeloj
- revenon de forpelitoj
- abolon de la tuta kontrawenmigranta legxaro


subskribo

Rezolucioj, protesttekstoj sendotaj al

>M. le Premier Ministre
>58, rue de Varenne, 75007 Paris
>fax: (331) 45 44 15 72
>
>M. le President de la Republique
>55, rue du fbg. St. Honore, 75008 Paris
>fax: (331) 47 42 24 65

Bonvolu sendi kopion de via letero al
>Coordination Nationale des Sans-Papiers
>22, rue Pajol, 75018 Paris
>E-mail : pajol@bok.net

Por pli koni la lukton de "sendokumentuloj", vizitu ilian retejon france,
angle, germane, hispane, itale, wolofe, soninke :
>http://bok.net/pajol/


_____


__________________________________________
Les Africains sans-papiers de St Ambroise.
<http://bok.net/pajol/>
messages de soutien : <pajol@bok.net>
infos et communiques : <zpajol@london.monde-diplomatique.fr>
Pour quitter cette liste, envoyer a l'adresse
<macjordomo@london.monde-diplomatique.fr> la commande :
UNSUBSCRIBE zpajol
Aide: HELP ou <http://bok.net/~fil/macj/aide.html>